Nyhetsarkiv

Norsk ekonomi växer så det knakar

Norska SSB (Statistisk Sentralbyrå) redovisade nyligen en prognos för de kommande fyra åren för norsk ekonomi. Prognosen ser väldigt positiv ut med en lönetillväxt på 4,2% under 2012 följt av 3,7% 2013 och 4,1% 2014 och 4,5% 2015. Efterfrågan på den norska oljan och de låga räntorna är de viktigaste drivkrafterna för den långvariga konjunkturuppgången […]


Norsk genomsnittslön för 2008 var 41700kr/mån

Nøkkeltall for 2008: Gjennomsnittlig månedslønn for alle lønnsmottakere var 34 200 kroner i 2008 ( 41 700 SEK, kurs ~1,22) Lønnsveksten fra 2007 til 2008 var i gjennomsnitt på 6,1 prosent mens den året før var på 5,6 prosent De 10 prosent høyest lønte i 2008 hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 66 300 kroner […]