Nyhetsarkiv

Norsk genomsnittslön för 2008 var 41700kr/mån

Nøkkeltall for 2008: Gjennomsnittlig månedslønn for alle lønnsmottakere var 34 200 kroner i 2008 ( 41 700 SEK, kurs ~1,22) Lønnsveksten fra 2007 til 2008 var i gjennomsnitt på 6,1 prosent mens den året før var på 5,6 prosent De 10 prosent høyest lønte i 2008 hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 66 300 kroner […]