Nyhetsarkiv

En månadslön på 42 200kr

Att lönerna i Norge är högre än i Sverige är allmänt känt men att de skulle vara mer än 50 % högre förvånar nog de flesta. Vi har granskat siffrorna från svenska Statistiska centralbyrån och norska Statistiska sentralbyrån där en svensk genomsnittslön landar på 27 100 SEK och en norskt genomsnittslön på 34 200 NOK […]


Norsk genomsnittslön för 2008 var 41700kr/mån

Nøkkeltall for 2008: Gjennomsnittlig månedslønn for alle lønnsmottakere var 34 200 kroner i 2008 ( 41 700 SEK, kurs ~1,22) Lønnsveksten fra 2007 til 2008 var i gjennomsnitt på 6,1 prosent mens den året før var på 5,6 prosent De 10 prosent høyest lønte i 2008 hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 66 300 kroner […]