Svinesundskommittén bjöd in till seminarie om regler för gränsöverskridande sysselsättning.

allasemsvine

 

Svinesundskommittén bjöd den 4 november 2015 i samarbete med Grensetjänsten Norge-Sverige, Skatteverket, Företagarna, KGH A&V Services och Norsk-Svenska Handelskammaren in till ett seminarium för att ge en övergripande förståelse för vilka problem, framförallt gällande skatt och moms, som uppstår när man antingen skickar sin svenska personal till Norge för ett uppdrag eller etablerar ett företag i Norge. De berörde även kort hur arbetstagare påverkas och vad de därför bör tänka på vid både tillfälligt och längre arbete i Norge, antingen som anställd av ett svenskt företag eller som anställd direkt hos ett norskt företag.

Deras råd kan sammanfattas med att ingen situation är den andra lik och att kopiera någon annans lösning och hantering av uppkomna skatte- och momsproblem är ingen bra lösning. Men kanske det viktigast – VAR UTE I GOD TID!

Det gäller att fundera ut vad ditt företag har för syfte med verksamheten i Norge. Är det endast ett kort uppdrag eller är det en expandering till ytterligare ett land? Det är viktigt att kolla upp branschspecifika regler och tillstånd. Reglerna skiljer sig givetvis också om du skall ta med dig svensk personal eller rekrytera norsk personal på plats.

Några av frågorna du förmodligen kommer att ställa dig är ex. till vilket land man skall betala in momsen, arbetsgivaravgifter, inkomstskatt för arbetstagare och företaget osv. Är du ex. ett byggföretag som skall utföra ett uppdrag i Norge kanske du även funderar över hur man gör med maskiner, material, tjänstebilar osv. Eftersom Norge inte är med i EU måste allt förtullas. Det finns hjälp att få genom att anlita en speditör, ex KGH A&V Services.

Vidare måste man kunna svara på sina anställdas frågor vad som kommer att hända med deras socialförsäkring, folkbokföring, inkomstskatt och eventuella traktamenten.

Svar på ovanstående funderingar är avhängiga vilken form du bedriver din verksamhet i. För att kunna bedriva verksamhet eller utföra arbete i Norge måste ditt företag ha ett norskt organisationsnummer. Antingen skapar du ett Norskregisrert Utenlandskt Foretak (NUK) eller öppnar upp en ny bedrift, ett AS.

Vi rekommendera att du så fort du fått en övergripande syn på vad du vill åstadkomma kontaktar Grensetjänsten Norge-Sverige. Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge och tillhandahåller kostnadsfri rådgivning vad gäller alla möjliga frågor som kan dyka vid gränsöverskridande sysselsättning. De kan vägleda dig i hur du skall angripa problemen och hjälpa dig att bena ut i vilken ände du skall börja. Med deras breda nätverk kan de sedan hänvisa dig vidare till rätt kompetens för just din situation och problem.

Grensetjänsten hjälper inte bara företag utan även privatpersoner som har frågor om vad som händer vid arbete i Norge.

Tänk på att du som arbetstagare måste se till så att du tillhör rätt socialförsäkringssystem. Enligt (EG) nr 883/2004 kan du med en tillfällig anställning, mindre än 24 månader, fortfarande vara försäkrad i Sverige. Det är då din arbetsgivare behöver få in blankett A1 från Försäkringskassan.

Däremot om du är gränsgångare finns det ingen tidsbegränsning utan du kommer alltid tillhöra det svenska systemet.

Vad gäller skatt skall du från dag 1 betala skatt i Norge om du är anställd av ett norskt företag, är du anställd och arbetar för ett svenskt företag kan du vistas i Norge upp till 183 dagar på ett kalenderår men ändå betala svensk skatt. Skulle ett arbete vara planerat att pågå i 180 dagar men slutar på 185 dagar kommer du vara skatteskyldig i Norge från dag 1. Tänk på att även traktamenten som med svensk lagstiftning är skattefria helt plötsligt bli beskattade som inkomst av tjänst i Norge. Det är därför väldigt viktigt att hålla koll på hur många dagar du vistas i Norge och planera utefter det. Med vistas innefattas alla dagar du är i Norge, inte bara de dagar du faktiskt arbetar.

Tänk också på att du måste skaffa ett norskt personnummer och skattekort när du kommer till Norge. En så kallad ID-kontroll måste göras på plats i Norge genom att du besöker ett skattekontor.

skatteverketsvine

 

 

 


Vad tycker du? Kommentera den här artikeln!

Jag söker jobb i Norge →
(För svenska jobbsökande)
Finn svensk personell →
(For norske bedrifter)
×
×

Det här är Sverige-Norge.se

×

  Logga in och börja söka.

×

  Logga in och börja söka.

×

  Skapa ditt konto och bli sökbar.

×

  Pröva på gratis & sök personal.

×

  Logga in och börja söka.

×

Skicka den här länken till en vän!

Vi har hjälpt norska arbetsgivare som söker svensk personal och har kandidater inom alla branscher.

×

Skicka den här länken till en vän!