Skatter i Norge

Om du jobbar i Norge skall du i regel även skatta i Norge. Jobbar du både i Norge och Sverige kontakta ditt lokala skattekontor eller ring +47 22 07 70 00 för att veta vad som gäller för just dig. Se till att ordna ett skattekort innan du får utbetalt din första lön i Norge.

Skattesatser i Norge

Inkomstskatten, alminnelig inntekt, ligger på 28% med undantag om du jobbar i Nord-Troms eller Finnmark då den då är 24,5%. Du skall också betala en trygdeavgift på 7,8% på allt som överstiger 39600 Nok, den är till för att finansiera folketrygden.

Tjänar du mer än 471200 Nok skall du betala toppskatt.

Rätt till skatteavdrag som svensk

Det finns en uppsjö av avdrag man kan göra på sin norska deklaration, läs hela listan på http://www.skatteetaten.no.  Det finns två typer av avdrag som är enkla att göra och som är vanligt bland svenskar i Norge. Du kan inte kombinera avdragen utan välj det som lönar sig bäst för dig.

10% Standardfradrag – Det här avdraget ger dig rätt att dra av 10% av din bruttointäkt, högst 40000 Nok. Vill du använda dig av det här avdraget går du till sista sidan i din deklarationsblankett där det står ”Belop som ikke er forhåndsutfylt, fores her”.  I den första kolumnen, Postnr, skriver du 3.3.7. Därefter skriver du själv dit ”Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere”. Till sist skriver du det belopp som motsvarar 10% av din bruttointäkt.

Ladda ner broschyren Standardfradrag för mer information.

Pendlarfradrag –  Det här avdraget ger dig rätt att dra av nedanstående kostnader:
– Resor till och från arbetet (1,50 Nok/km upp till 35 000 km, därefter 0,7 per km)
– Hemresor till Sverige (samma satser som ovan gäller)
– Utgifter för kost (189,- pr dag)
– Dubbelt boende (skall styrkas med kvitto)
– Bompengar (skall styrkas med kvitto)

På din deklarationsblankett använder du posterna 3.2.8 (resor till och från arbetet) samt 3.2.9 (hemresor till Sverige). För att göra avdragen går du till sista sidan i din deklarationsblankett där det står ”Belop som ikke er forhåndsutfylt, fores her”. I den första kolumnen, Postnr, skriver du 3.2.7. Därefter skriver du själv dit t.ex. ”Merkostnader til kost og losji i mv. (kost)”. Till sist skriver du dit det belopp du önskar göra avdrag för. Fortsätt därefter på samma sätt med boende och bompengar. Skicka även med kvitton/hyreskontrakt som lösa bilagor.

Ladda ner broschyren Pendlerfradrag 2010 för mer information.

Minstefradrag

Det här avdraget görs automatiskt som kompensation för utgifter du haft för ditt inkomstförvärv. Avdraget är baserat på hur lång tid du varit i Norge. Maxbeloppet ligger 75150Nok om du varit i Norge hela året (12 månader). Om du t.ex. bara varit i Norge under 6 månader är ditt minstefradrag 6/12-delar av 75150. Ditt minstefradag blir då 37575Nok. Om den automatiskt uträkningen inte stämmer på din deklarationsblankett fyller du ut post 5.0 med den rätta uträkningen.

Gränsgångare bosatta i Sverige

Gränsgångare beskattas endast i Sverige och den regeln gäller endast för anställningsinkomst. Arbetar du enbart i Norge kommer arbetsgivaren att dra en s.k. trygdeavgift. Avgiften ger rätt till norsk pension och sjukpenning. Du slipper i gengäld att betala den allmänna pensionsavgiften i Sverige samt får möjlighet att yrka avdrag för trygdeavgiften i den svenska deklarationen.  Läs mer om skattereglerna här.

Mer information och hjälp kring skatter och deklaration

Ladda ner broschyren Selvangivelsen 2010

Ladda ner broschyren Om skatt, skattekort og selvangivelse

Skatteetaten: Det här är norska skatteverket. De har svar på allt gällande skatter.
Från Norge: 800 80 000
Från Sverige: 0047 22 07 70 00
sfu@skatteetaten.no

Nordisk eTax: Denna portal behandlar nordiska skattefrågor för privatpersoner. Här hittar du massvis av frågor och svar.
Ställ en fråga online

Grensetjänsten: De har en hög expertis och bra svar på de flesta frågor kring jobb i Norge.
Från Norge: 628 321 00
Från Sverige: 0571 23 903
Ställ en fråga online
info@gtm.nu

NAV – Utland:NAV är norska arbetsförmedlingen. De har en egen avdelning för svenskar.
Från Norge: 800 33 166
Från Sverige: 0047 800 33 166
eures@nav.no eller post@nav.no