Så tänker en rekryterare

Att göra rätt rekrytering är ingen lätt match eftersom de ofta är flera hundra sökande till varje tjänst och många är givetvis väldigt väl meriterade. Rekryterarnas svåra uppgift är då att ”sålla ut de som de tror ska passa bäst för uppgiften”.

Nina Jansdotter är beteendebetare och karriärcoach. Hon är författare till ett flertal böcker inom personligutveckling och karriärplanering.
Nina Jansdotter är beteendebetare och karriärcoach. Hon är författare till ett flertal böcker inom personligutveckling och karriärplanering.

Ur företagets synvinkel är det viktigt att det blir en bra matching både utifrån ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. En nyrekrytering kostar mycket tid, engagemang och pengar. Även för den anställde är det också viktigt att han eller hon upplever sig bli trevligt, komptent och rättvist bemött och bedömd.

Exempel på vad en rekryterare ställer sig för frågor när han eller hon träffar sina kandidater på intervju.

1.    Vad ger kandidaten för första intryck? (kroppsspråk, ögonkontakt, handslag, klädsel, tonfall etc)

2.    Passar kandidaten in företaget/organisationen/branschen/företagskulturen/”gänget”?

3.    Har kandidaten ”rätt”; kompetens/bakgrund/erfarenhet/utbildning/kön/ålder etc?

4.    Vilka styrkor respektive svagheter har kandidaten (personlighet, kompetens , erfarenhet etc)

5.    Är det tydligt vad kandidaten har för USP – Unique Selling Proposition?

6.    Hur väl matchar kandidaten företagets/organisationens befattningsbeskrivning?

7.    Vad har kandidaten för långsiktig utveckling på företaget?

8.    Hur rankas kandidaten vid jämförelse med de andra kandidaterna?

9.    Vilket helhelhetsintryck ger kandidaten?

10.    Rent intuitivt, vad säger ”magkänslan”? Är kandidaten den vi söker? Är han eller hon ”rätt” man eller kvinna för just detta jobbet eller ej?

Nina Jansdotter
// <![CDATA[// <![CDATA[
var name = "mail";
var domain = "ninajansdotter.com";
document.write('‘);
document.write(name + ‘@’ + domain + ‘
‘);
// ]]>mail@ninajansdotter.com
2009-06-10 kl. 13:02

Vad tycker du? Kommentera den här artikeln!

Etiketter

Jag söker jobb i Norge →
(För svenska jobbsökande)
Finn svensk personell →
(For norske bedrifter)
×
×

Det här är Sverige-Norge.se

×

  Logga in och börja söka.

×

  Logga in och börja söka.

×

  Skapa ditt konto och bli sökbar.

×

  Pröva på gratis & sök personal.

×

  Logga in och börja söka.

×

Skicka den här länken till en vän!

Vi har hjälpt norska arbetsgivare som söker svensk personal och har kandidater inom alla branscher.

×

Skicka den här länken till en vän!