Nu sker ansökan om norska auktorisation via nätet!

sjukskoterska-i-norge

Du kan nu söka om din norska legitimation på nätet!

OBS! Den här informationen är inte längre aktuellt. Rätt info hittar du på https://sverige-norge.se/jobbsokande/jobba-i-norge-som-sjukskoterska/

Från och med januari 2016 sker ansökan via nätet. Det är till en början lite svårt att komma rätt men med vår guide hoppas vi att du smidigt skall kunna ansöka om den norska auktorisationen. Har du några frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss så skall vi försöka hjälpa dig så gott vi kan!

Steg 1 – Skapa inlogg
Numera går det endast att söka via nätet och då krävs det att du har ett norskt D-nummer, har du inte det skapar du en profil genom att klicka på “Gå vidare till flera inloggningsmetoder”. Behöver du vägledning hur du skall skapa en profil och sedan ansöka online kan du läsa den.

Klicka här för att gå till inloggningen.

Steg 2 – Betala avgiften och bifoga en kopia på kvittot
För att få din norska autorisasjon måste du innan du sänder in ansökan betala ett belopp till norska staten på 1665 NOK (norska kronor). Avgiften måste betalas i NOK och eventuella transaktionsavgifter betalar du. Du betalar avgiften på följande sätt:

 • o MEDDELANDE: Märk betalningen med namn och födelsedatum.
 • o KONTO: 7694.05.12162
 • o SWIFT/BIC: DNBANOKK
 • o IBAN: NO7676940512162
 • o BANK: DNB, 0021 Oslo

Glöm inte att märka betalningen med ditt namn och födelsedatum!

När betalningen är genomförd (dvs. har dragits från ditt konto) skall du bifoga ett kvitto tillsammans med din ansökan. En skärmdump/printscreen på betalningen är inte giltig. Kontakta din bank om du behöver hjälp.

Mer detaljerad information om betalningen finns här. (Søk om autorisasjon → Gebyr)

Steg 3 – Fyll i och skicka in din ansökan
Logga in med det användarnamn och lösenord du skapade i steg 1. Det gör du här.

Första gången du loggar in måste du lägga till ett schema/ansökan. Det gör du enklast genom att använda sökfunktionen längst upp till höger. Använd sökorden Autorisasjon som sykepleier.

Klicka sedan på sökresultatet Autorisasjon som sykepleier, på nästa sida klickar du på “Søknad om autorisasjon og lisens som helsepersonell“. Sedan klickar du på aukt, du slussas då vidare till ansökningen och ditt schema “Søknad om autorisasjon og lisens” har blivit inlagt. Du hittar detta under “Min meldingsboks” i menyn i toppen.

Klicka på “Min meldingsboks” och du ser att schemat är inlagt. Klicka då på schemat för att börja fylla i din ansökan.

Steg för steg:

1. Fyll i dina personuppgifter. Tänk på att namnet måste stämma med ditt pass. Om du har ändrat namn måste du bocka i den boxen och senare bifoga vigselattest eller bekräftelse om namnändringen från folkbokföringen.

2. Fyll i din adress.

3. Vad din ansökan gäller.

Eftersom du har legitimation i annat land klickar du på ”Legg til godkjenning i land utenfor Norge. Där fyller du i vilket land du har legitimation i, din titel och vilka datum den är utfärdad för.

Under yrkesgrupp väljer du Sykepleier i rullisten.

Som “Godkjenningstype” väljer du Autorisasjon.

4. Information om din utbildning.

5. Arbetserfarenhet.

Har du en examen från Norden eller EU/EES behöver du normalt sett inte skicka med något arbetsintyg. Förutsatt att du arbetat som sjuksköterska inom de senaste 15 åren.

Har du däremot en utbildning utanför är det viktigt att du sänder in dokumentation från dina tidigare arbetsplatser och arbetsuppgifter. Även om dessa varit i Sverige.  Du kommer även behöva bifoga mer exakt information om din utbildning såsom kursplaner etc.

6. Sista steget är att bifoga alla efterfrågade dokument. (Se även steg 4.) När vi frågar Helsedirektoratet vilka dokument som krävs för nordisk examen får vi olika svar. Därför är det säkrast att kolla i högra kolumnen vilka dokument som du behöver bifoga.

De dokument som verkar vara standard är:

Pass

Kvitto på inbetald avgift

Underskriven ansökan, det gör du så här: När du kontrollerat att allt är korrekt ifyllt klickar du på fliken ” Oversikt – skjema og vedlegg” uppe till vänster . Där kan du klicka upp en PDF-version av din ansökan. Skriv sedan ut den, signera och sedan skall du skanna in den och ladda upp och bifoga innan ansökan kan sändas vidare.

Kopia på din legitimation

Kopia av examensbevis

Kopia av betyg

7. För att lägga till bilagor klickar du på fliken ” Oversikt – skjema og vedlegg” uppe till vänster.

Under ”Filvedlegg” kan du i rullisten välja vad det är du vill ladda upp.

Ladda sedan upp alla efterfrågade dokument.

Tänk på att alla dokument måste vara vidimerade!

8. Gå sedan tillbaka till ditt schema/ansökan och klicka på ”Kontroller skjema” längst ner och när det är klart klickar du på ”Vidare till signering”. Du har sedan skickat in din ansökan!

Steg 4 – Dokument & bilagor (vidimering)
Tillsammans med din ansökan måste du bifoga med en kopia på följande:

 • Pass
 • Utbildningsbevis (yrkesexamensbevis)
 • Svensk sjuksköterskelegitimation
 • Arbetsintyg (5 år tillbaka), endast om du har en legitimation som är äldre än 15 år. Om du inte kan få ut arbetsgivarintyg från tidigare arbetsgivare måste du skicka med en förklaring till varför.
 • Betyg
 • Betalningsbekräftelse från internetbank på betald handläggningsavgift.

När du tagit en kopia på dina dokument måste du få dem vidimerade/bekräftade. Det här får du genom att en instans stämplar samt skriver under att kopian är riktig. (OBS! Detta måste göras på VARJE sida) Vidimering innebär att den som bekräftar innebär att kopian är identisk med originaldokumentet.

Stämpeln måste visa vilken instans som bekräftar kopian med namn och telefonnummer.
Godkända instanser:

 • Alla offentliga instanser (exempelvis Arbetsförmedlingen, fackförening m.m, dessa gör det oftast gratis)
 • Advokater
 • Ambassader och konsulat
 • Notarius publicus
 • Utbildningsenheten där du har fått din utbildning

OBS! Informationen ovan är hämtad från Helsedirektoratet den 9 februari 2016. Informationen är översatt till svenska av Sverige-Norge.se.  Sverige-norge.se är inte ansvarig för felaktigheter utan du som söker måste själv kontrollera så allt är korrekt.

 

 

 

 


Vad tycker du? Kommentera den här artikeln!

Jag söker jobb i Norge →
(För svenska jobbsökande)
Finn svensk personell →
(For norske bedrifter)
×
×

Det här är Sverige-Norge.se

×

  Logga in och börja söka.

×

  Logga in och börja söka.

×

  Skapa ditt konto och bli sökbar.

×

  Pröva på gratis & sök personal.

×

  Logga in och börja söka.

×

Skicka den här länken till en vän!

Vi har hjälpt norska arbetsgivare som söker svensk personal och har kandidater inom alla branscher.

×

Skicka den här länken till en vän!