Norska kronan förväntas bli starkare!

Norges Banks forventningsundersøkelse viser at to tredjedeler av norske økonomer tror kronen vil styrke seg.

Norges Bank legger mandag frem sin kvartalsvise forventningsundersøkelse. To tredjedeler, eller 66 prosent, av økonomene som har vært med rundspørringen, tror at kronen vil styrke seg i løpet av de neste 12 månedene.

Det er en klar økning fra forrige kvartal, da 51 prosent mente det samme.

– Det henger nok sammen med problemene i Europa, som taler for svært lav rente i de fleste europeiske landene fremover. Norsk økonomi vil trolig utvikle seg sterkere enn de viktigste handelspartnerne, og vi vil dermed ha høyere rente enn dem. Dette kan føre til at kronen styrkes, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til E24.

Maren Romstad, valutaanalytiker hos DNB Nor Markets, peker på at forventningsundersøkelsene historisk har vist at norske økonomer har stor tillit til kronen.

– Mange venter at kronen alltid vil styrke seg. Det tyder på at norsk økonomi er svært solid – og at vi er fornøyd med tilværelsen, sier Romstad til E24.

Større tvil i finansnæringen

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom økonomer i finansnæringen og økonomer ansatt ved universiteter og høyskoler. Mens bare 44 prosent av førstnevnte gruppe tror på økt kronekurs, er hele 78 prosent av økonomene i akademia innstilt på det samme.

Blant økonomene i finanssektoren har faktisk troen på økt kronekurs svekket seg det siste kvartalet.

– Finansfolket er jo mer opptatt av stemningene i markedet. Det siste kvartalet har det vært mye uro rundt statsfinansproblematikken i Europa. Økt usikkerhet gir typisk svakere norsk krone, sier Romstad.

Professor Holden er enig i den hypotesen, men tror det er flere mulige forklaringer.

– Det kan tolkes i flere retninger: Enten overreagerer de, eller så er det vi som ikke følger godt nok med på hva som skjer. Kanskje er begge deler riktig, sier Holden.

Holden mener også ulikt kildetilfang kan spille inn.

– I utgangspunktet leser nok økonomer i finansverdenen samme aviser og andre nyhetskilder, mens økonomer i akademia i noen grad leser annen litteratur, sier Holden.

Usikre på lønnsomheten

Forventningsundersøkelsen viser videre at lederne i næringslivet fortsatt er usikre på bedriftenes lønnsomhet fremover. Andelen som forventer svekket lønnsomhet øker, mens gruppen som anslår at lønnsomheten skal bedres det neste året har falt noe tilbake. Den fremtidige lønnsomhetsindeksen synker dermed noe fra første kvartal, fra 20,1 poeng til 16,7 poeng i andre kvartal.

– Selv om antallet optimister er færre enn sist gang, er optimistene ennå i flertall. Men det er ikke store endringene, sier Romstad.

Ser man på året som har gått ser utviklingen imidlertid bedre ut enn den gjorde gjennom årets tre første måneder. I målingen for andre kvartal oppgir 31 prosent at lønnsomheten i egen bedrift er blitt bedret i løpet av det siste året. Det er en nedgang på 2,1 prosentpoeng fra forrige kvartal, ifølge Perduco.

Samtidig oppgir en mindre andel av næringslivslederne at lønnsomheten har svekket seg i løpet av året som gikk. Den helhetlige oppfatningen av lønnsomhet har dermed bedret seg, og indeksen for lønnsomhet tok seg opp i andre kvartal med en oppgang fra minus 11,3 poeng til negative 9,2 poeng.

Källa: http://e24.no/makro-og-politikk/article3682771.ece


Vad tycker du? Kommentera den här artikeln!

Jag söker jobb i Norge →
(För svenska jobbsökande)
Finn svensk personell →
(For norske bedrifter)
×
×

Det här är Sverige-Norge.se

×

  Logga in och börja söka.

×

  Logga in och börja söka.

×

  Skapa ditt konto och bli sökbar.

×

  Pröva på gratis & sök personal.

×

  Logga in och börja söka.

×

Skicka den här länken till en vän!

Vi har hjälpt norska arbetsgivare som söker svensk personal och har kandidater inom alla branscher.

×

Skicka den här länken till en vän!