Norge styrer unna ledighetskrisen

VISER STYRKE: Det norske arbeidsmarkedet viser styrke i august, og den registrerte ledigheten stiger mindre enn ventet. Foto: Meek, Tore
VISER STYRKE: Det norske arbeidsmarkedet viser styrke i august, og den registrerte ledigheten stiger mindre enn ventet. Foto: Meek, Tore

Den registrerte ledigheten stiger mindre enn ventet i august.

Anna Sandvig Brander

Publisert: 27.08.09 10:07, Oppdatert: 27.08.09 12:30

I august måned var 77.109 personer eller 3,0 prosent av den norske arbeidsstyrken ledig. Antall ledige inkludert dem på tiltak landet på 90.563 i august sesongjustert. Det viser Navs ferske tall for registrert ledighet torsdag.

– Dette viser at resesjonen er over, og bekrefter trenden der det norske arbeidsmarkedet er i ferd med å bli strammere, sier sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken til E24.

Augusttallet er omtrent som ventet av analytikerne Reuters har snakket med, som i snitt anslo ledighet på 3,0 prosent. Antall ledige inkludert dem på tiltak var imidlertid noe høyere enn ventet, og analytikerne anslo på forhånd at fasiten ville lyde på 91.700.

Les også: Svensk ledighet faller kraftig

Det er like fullt en oppgang fra 89.440 i juli, etter en nedrevidering av julitallet med 500 personer.

– De sesongjusterte tallene viser at ledigheten fremdeles øker, men langt mindre enn i begynnelsen av året. Dette skyldes at veksten i ledigheten er svakere i store deler av privat sektor, samtidig som etterspørselen etter arbeidskraft er høy i offentlig sektor, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Kronen og renter er stabile etter tallene.

Oppgangen bremser

Med torsdagens Nav-tall bekreftes tegnene på at arbeidsmarkedet utvikler seg vesentlig bedre enn fryktet, etter at ledigheten steg betydelig raskere de første månedene etter årsskiftet.

Fra januar til april steg ledigheten rundt 5000 per måned, mens oppgangen fra mai har ligget vesentlig lavere. Dermed stiger ledigheten langt mindre enn det Norges Bank har anslått i sin ferskeste pengepolitiske rapport, der det skisseres en heving av renten først i mai 2010.

På forrige rentemøte antydet sentralbanksjef Svein Gjedrem imidlertid at første renteøkning kan komme tidligere dersom de makroøkonomiske indikatorene fortsetter å være sterke.

– Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta noe mindre enn ventet, sa Gjedrem ved forrige rentemøte.

Handelsbankens sjeføkonom tror imidlertid ikke rentehoppet ligger så nært som i september, slik flere antydet etter onsdagens overraskende AKU-tall fra SSB.

– Utviklingen er ikke sterk nok til at Norges Bank hever renten allerede i september. Oktober vil være raskt nok, sier Mork.

Best i undervisning

Best ut kommer fortsatt undervisningssektoren, som har hatt den laveste ledighetsveksten det siste året, etter en oppgang på 13 prosent.

Ikke overraskende er den sterkeste ledighetsoppgangen i bygg og anlegg samt ingeniør- og IKT-fag. Her har ledigheten mer enn doblet seg siden august i fjor. For ingeniører og IKT-personell kom veksten imidlertid fra et lavt nivå, og ledigheten er derfor fortsatt lav her.

Den høyeste ledigheten er nå innen industrien, der 4,7 prosent av arbeidsstyrken er ledig. Like etter kommer bygg- og anleggssektoren med en ledighet på 4,6 prosent. Arbeidsledigheten er lavest innen undervisning, helse, pleie og omsorg og blant ledere, der ledigheten er på 1,2 prosent.

Fall i AKU-ledighet

Onsdag overrasket et annet mål på ledigheten, Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU), med å vise fallende ledighet.

Tallet viste at ledigheten falt til 3,0 prosent i juni (tremånederssnitt fra mai til juli) fra 3,1 prosent måneden før. På forhånd anslo ekspertene at tallene ville vise en oppgang til 3,2 prosent.

Ledigheten falt til tross for stabil sysselsetting, ettersom arbeidsstyrken falt med rundt 4000. Da falt antall ledige tilsvarende, til 77.000.

Tallene regnes imidlertid som noe mindre pålitelig enn Nav-tallene, da AKU-tallene baserer seg på tremånederssnittet av en spørreundersøkelse, mens Nav-statistikken teller de ledige som registrerer seg på kontorene.

Les også: Ledigheten faller i Norge

Kilde: www.e24.no


Vad tycker du? Kommentera den här artikeln!

Etiketter

Jag söker jobb i Norge →
(För svenska jobbsökande)
Finn svensk personell →
(For norske bedrifter)
×
×

Det här är Sverige-Norge.se

×

  Logga in och börja söka.

×

  Logga in och börja söka.

×

  Skapa ditt konto och bli sökbar.

×

  Pröva på gratis & sök personal.

×

  Logga in och börja söka.

×

Skicka den här länken till en vän!

Vi har hjälpt norska arbetsgivare som söker svensk personal och har kandidater inom alla branscher.

×

Skicka den här länken till en vän!