Are you the awesome in our DNA?

NOW LISTEN UP. HERE’S THE STORY.

Vi i ice har en åpen, ærlig og herlig tilnærming til både kolleger og arbeidsoppgaver. Vi kaller det vårt DNA. Vi er, og skal være, en unik og annerledes mobiloperatør, med de aller beste ansatte. I 2018 ble ice kåret til Norges 8.beste arbeidsplass. Det tror vi skyldes vår unike bedrifts-DNA. Og fantastiske kolleger, en solrik takterrasse, kreativt rom med blant annet PS4 og VR-briller, trening i arbeidstiden og Norges feteste kontor. Men nok om det. Nå over til deg.

Vi søker nemlig 7 nye stjerner til vårt nye operasjonssenter. Som en av våre operatører vil du bidra til å sikre kvalitet og stabilitet i vår tjenesteproduksjon. Sammen skal vi skape et smartere og annerledes mobilnett, hvor optimal kombinasjon av nyskapende teknologi, dekning, hastighet og kapasitet gjør det mulig å tilby kundene våre nye og innovative løsninger.

ICE TO MEET YOU. Vi trenger en som deg! Som matcher perfekt mot vårt DNA. Som er kundeorientert, selvgående og beslutningsdyktig. Du har høy arbeidskapasitet og gode stress management skills, og kombinerer dette med effektiv nøyaktighet. Vi tror samtidig at du har is i magen, evner å jobbe alene i perioder og takler å bære et stort ansvar på egne skuldre.

DRIFT & SUPPORT. Som operatør ved operasjonssenteret vil du være ansvarlig for å utføre ordinær driftsstøtte, som blant annet innebærer feilanalyser og feilhåndtering relatert til kundeklager og/eller feilindikasjoner fra teknisk infrastruktur, applikasjoner og tjenester. Det betyr å føre løpende statuskontroll på tjenesteproduksjonen, overvåke støttefunksjoner, samt fungere som støtte for kundesenteret med teknisk relaterte kundehenvendelser. #multitalent

SAFE AND SOUND. Operasjonssenteret er ikke bare en intern støttefunksjon, men også et mottak for henvendelser fra politi og sikkerhetsmyndigheter. Du vil måtte besvare og respondere på innkommende henvendelser og koble på de rette instanser, og kan på den måten faktisk bidra til å utgjøre en forskjell for liv og helse.

WHAT WOULD CHUCK NORRIS DO? We truly don’t know, but what we do know is what you will be doing! Arbeidsoppgavene er mange og varierte, og ikke minst spennende. Vi nevner:

 • Visuell overvåking via monitorer som reflekterer status i nettverk og tjenesteproduksjon
 • Rutinemessige helsesjekker i nettverk og tjenesteproduksjon
 • Besvare og registrere innkommende henvendelser på telefon
 • Registrering og kategorisering av hendelser i ticket-system
 • linje aktiviteter for å normalisere feilsituasjoner
 • linje støtte til Feltingeniører ifm vedlikeholdsarbeid på basestasjoner og core-siter
 • Informere relevante parter i ice om status
 • Mobilisere relevante parter ved hendelser i tjenesteproduksjon som ikke kan løses direkte
 • Mobilisere for krisehåndtering ved krise
 • Registrere og håndtere innkommende oppdrag fra Politi og øvrige relevante myndigheter
 • Åpne og lukke tilganger i infrastrukturen (access management)

KOMMUNIKASJONSTALENT. I denne rollen er det viktig at du ikke bare kommuniserer godt med andre, men også at du lytter. Du forstår raskt hva som skal gjøres og evner å føre en konstruktiv dialog med alle avdelinger og nivåer innen ice, samt samarbeidspartnere og instanser. Du er rå på samarbeid på alle nivåer, og det passer oss perfekt, for du vil jobbe med en rekke ulike mennesker og avdelinger. Vi nevner blant annet kundeservice, operations, IT utvikling og billing, samt myndighetsinstanser og utstyrs- og tjenesteleverandører.

SIKKERHET OG VAKTROTASJON. For å kunne håndtere gradert informasjon fra myndighetene, samt informasjon som angår liv og helse, vil du måtte sikkerhetsklareres til nivå «hemmelig». I tillegg vil du inngå i en vaktrotasjonsordning hvor det til enhver tid må være en dedikert person på vakt utenfor ordinær arbeidstid.

BAKGRUNN? Check! Du er gjerne nyutdannet eller har noen års arbeidserfaring, med bachelor eller ingeniørstudier innen telekommunikasjon. Det viktigste for oss er dog at du har forståelse og interesse for de grunnleggende elementene som inngår i et 4G-nettverk ,og at du er lærevillig.

ICE ICE BABY? Vi er klare til å ta deg i mot med åpne armer. Vi elsker nemlig hyggelige, engasjerte, ambisiøse, tillitsfulle og positive mennesker som deg. Sammen heier vi hverandre frem i et arbeidsmiljø med fleksible rammer, høyt engasjement og glimt i øyet.

SOUNDS ICE? Apply now, or forever hold your silence.

 

APPLY HERE

 

MORE ABOUT ICE ON THIS SITE!