Om Oss

Sverige-Norge.no er en privat svensk arbeidsformidler som siden 2007 har vært markedsledende innen formidling av svensk arbeidskraft til norske bedrifter. Vi representerer fremtidens form for rekruttering, der selskapene gjennom vår egenutviklede IT-plattform selv kan søke frem og kontakte aktuelle kandidater; En kostnadseffektiv og tidsbesparende form for rekruttering.

Høy servicegrad

I våre kundeundersøkelser vektlegger våre kunder en høy servicegrad som en av våre styrker. Hos oss får du en personlig kontaktperson og rådgivning gjeldende ansettelse av svensk arbeidskraft i Norge.

 

Startklare svensker

Sverige-Norge er svenske jobbsøkeres naturlige inngangsport til arbeid i Norge. Gjennom vårt informasjonsarbeid mot det svenske jobbmarkedet ønsker vi bidra til å heve kunnskapsnivået og senke terskelen for å ta en jobb i Norge.

Vi er lokalisert på Sveriges vestkyst med vårt hovedkontor i Göteborg og vårt økonomikontor i Stenungsund.

Du kan lese vår historie eller se hvem som jobber hos oss i dag.