Lønninger i Sverige

Den norske gjennomsnittslønnen i 2014 var på 42.000 NOK sammenlignet med 31.400 SEK i Sverige. Det gir en lønnsforskjell på 36 prosent, og er en stor grunn til hvorfor så mange svensker ønsker å jobbe i Norge.

For å skape en oversikt over lønnsnivået i Sverige, har vi satt sammen en liste. Alle lønninger er beregnet per måned i norske kroner med en valutakurs på 1,1 og 40-timers arbeidsuke.

Gjennomsnittslønn per måned i Sverige (år 2014)

  • Hotell og restaurant: 23 000 NOK
  • Salg: 24 000 NOK
  • Teknikk og ingeniørskunst: 35 000 NOK
  • Bygg og anlegg: 29 000 NOK
  • Industri: 25 000 NOK
  • Data og IT: 32 000 NOK
  • Transport: 25 000 NOK
  • Installasjon: 21 750 NOK
  • Helse og omsorg: 22 600 NOK–60 000 NOK

Kilde: SCB & SSB


Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt så kan vi hjelpe deg direkte via telefon.