Dette må du tenke på når du skal ansette svensk arbeidskraft

Strømmen av svenske arbeidstakere som kommer til Norge for å jobbe har økt kraftig de siste årene. Arbeidsmarkedet i Sverige er tøft med en arbeidsledighet på 7,8%, og gode jobbmuligheter og attraktivt lønnsnivå i Norge lokker mange fra «söta bror» å søke lykken hos «lillebror» i vest.

Flyttingen forenkles av at svensk arbeidskraft er attraktiv hos norske arbeidsgivere på grunn av et generelt godt rykte i forhold til arbeidsmoral og serviceinnstilling. Kulturforskjellene oppfattes som små fordi vi forstår hverandre godt både språklig og kulturelt.

Beslutning & Gjennomføring

Svensker er ekstremt kollektiv- og konsensusorientert og tar gjerne noen ekstra møter for å forankre sine beslutninger hos alle involverte. Derfor tar ofte beslutningene lengere tid enn i Sverige enn i Norge, men når beslutningen er tatt er det full kraft i gjennomføringen. Nordmenn er mer individualister der beslutningene ofte skjer raskere og mer impulsivt, der faren er treghet i gjennomføringsevnen fordi det kan møtes motstand i organisasjonen. Spissformulert kan forskjellen gi sitt uttrykk gjennom at nordmenn river seg i håret over «svensker som aldri kommer til beslutning», mens svenskene river seg i håret over «nordmenn som aldri får gjennomført». Hvis noen skal stilles til ansvar for en beslutning er dette ofte vanskelig i Sverige – alle var jo med på å ta beslutningen. Tid er et nøkkelord for svensker, og punktlighet i forhold til avtaler og tidsfrister er viktig. For nordmenn er et klokkeslett en cirkatid. Skippertak og dugnad er to ord som ikke finnes på svensk.

Regler i arbeidslivet

Svensk arbeidsliv er i sterke grad enn i Norge styrt gjennom kollektivavtaler (tariffavtaler) enn i Norge. Nesten alle svenske arbeidstakere er medlem i ett «fack» (arbeidstaker-organisasjon), og fackene har en vesentlig sterkere og mer sentral posisjon i arbeidslivet enn i Norge. Generelt er også aksepten høyere i Sverige enn i Norge at kollektivavtalenes rammer gjelder for alle. I Norge oppfattes tariffavtalene som «minimums-rettigheter». Vær forberedt på spørsmål om tariffavtaler fra kandidatene i jobbintervjuer, og forklar og beskriv hvordan disse forhold fungerer i Norge generelt og i forhold til din bedrift spesielt.

Språk

Våre språk er så like at vi kan bli blinde for forskjellene. Aldri si til en svenske at du «ikke har anledning å møtes». Dette oppfattes som svært uhøflig fordi dette på svensk betyr at du «ikke gidder å møtes». I Sverige er «tøs» et søtt ord man gjerne kaller sin datter, og har på ingen måte en negativ betydning som i Norge. Det finnes også ord som har helt motsatt betydning på norsk og svensk som «rolig» og «rar». Nordmenn forstår generelt svensker bedre enn svensker forstår Nordmenn. Tenk derfor på å snakke tydelig når du prater med en svensk person, spesielt om samtalen skjer via telefon.

Jobbannonsering

Markedet for jobbannonser i Sverige er mye mer fragmentert enn i Norge. Det finnes ingen markedsdominerende kanal som Finn i Sverige. Det finnes en jungel av kanaler og det kreves at man setter seg inn i alternativene for å få ønskede resultater. Skal du rekruttere til Norge finnes det svenske kanaler som er spesialiserte på dette som bør være en naturlig plass å starte.

 

Verdt å vite for deg som vil rekruttere fra Sverige
  1. Gjør deg kjent med hvilke rekrutterings- og jobbannonsekanaler som finnes. Det finnes ingen motsvar til Finn.no i Sverige.
  2. Snakk tydelig i kontakt med kandidatene. Svensker forstår ikke norsk like godt som nordmenn forstår svensk.
  3. Svensker har lavere skatt i Norge enn i Sverige, og har bl.a. 10 % standardfradrag (max 40.000) på sin skatt første 2 år i Norge.
  4. Vær forberedt på spørsmål gjeldende fagorganisering og tariffavtaler, og sett deg gjerne inn i forskjellene mellom Norge og Sverige på dette området.
  5. Minn din nye svenske medarbeider på å skaffe skattekort så fort som mulig. Med skattekortet følger et norsk personnummer (såkalt D-nummer) som er nødvendig for blant annet å åpne norsk bankkonto.
  6. Kjøp Mikrobølgeovn  – Svensker spiser varm lunsj.

 

Fakta om Sverige-Norge:

Sverige-Norge.se er en privat svensk arbeidsformidler som siden 2007 har vært markedsledende innen formidling av svensk arbeidskraft til norske bedrifter. De representerer fremtidens form for rekruttering, der selskapene gjennom deres egenutviklede IT-plattform selv kan søke frem og kontakte aktuelle kandidater; en kostnadseffektiv og tidsbesparende form for rekruttering. De er lokalisert I Göteborg.