Löner för sjuksköterskor i Norge

Nedan finner du statistik över löner för norska sjuksköterskor i Norge. Tyvärr ändras statistik ständigt och artiklar/sidor blir lätt utdaterade. Statistiken nedan är från år 2014 och hämtad 25 september 2015. Uppdaterad statistik kan du få fram på http://ssb.no samt http://nsf.no även om det tar lite tid att hitta rätt.

Tänk på att andra förmåner kanske inte är inräknade i statistiken varför du endast skall se den som vägledande.

Lön för sjuksköterska i Norge

Genomsnittslönen för en sjuksköterska i Norge ligger på 39500 NOK. Är du intresserad att jobba som sjuksköterska i Norge ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Lön för specialistsjuksköterska i Norge

Den genomsnittliga lönen för en specialistsjuksköterska i Norge ligger på 45000 NOK. Vill du jobba som specialistsjuksköterska i Norge, ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Månadslön i NOK
Branschgenomsnitt inom Hälsovård43800
Ledare67800
Akademiska jobb54600
Läkare76600
Specialistsjuksköterksa45000
Högskolejobb38700
Sjuksköterska39500
Fysioterapeuft och ergoterapeuft36100
Socionom, barnpedagagog40100
Kontor och kundservice31800
Försäljning och service34000
Läkarsekreterare32300
Omsorgsarbetare och undersköterska36000
Yrken utan kravt till utbildning29600
Källa: Statistisk sentralbyrå 2014 (hämtad 150925)