Svenska förskolelärare sökes till Norge

Här tänker jag att vi kan skriva lite om hur många förskolor ni driver, era värderingar och varför svenska förskolelärare skall ta kontakt med er….Här tänker jag att vi kan skriva lite om hur många förskolor ni driver, era värderingar och varför svenska förskolelärare skall ta kontakt med er….Här tänker jag att vi kan skriva lite om hur många förskolor ni driver, era värderingar och varför svenska förskolelärare skall ta kontakt med er….

Karriär och kompetensutveckling i Kanvas. Kanvas är en kompetent verksamhet. Vi önskar att vara en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare som använder sina erfarenheter och kunskaper. Läs mer här.

50% förskolelärare ger små barn större möjligheter. Flera förskolelärare gör förskolan bättre för både barn, föräldrar och anställda. Därför har Kanvas infört ett mål om att minst 50% av de anställda. Läs mer här.


Möt Annika som jobbar i Norge


Hur kom du i kontakt med Kanvas?
Efter jag skickat in mitt CV blev jag ganska omgående inkallad på intervju hos Stian Jespersen som är rekryteringsansvarig i Kanvas. Sedan det har jag jobbat i Bekkestua Kanvas barnehage.

Hur är det att jobba som förskolelärare i Norge? Finns det några skillnader från dina tidigare arbetsplatser?
Det som är annorlunda är att man går på tur med matsäck en gång i veckan. Det är kul! På min arbetsplats har vi en kock som lagar varm mat till alla barn alla dagar i veckan. Det är vi väldigt glada för!

Hur fungerar det med språket? Både mot personalen men också mot barnen?
När jag kom hit hade jag bestämt mig på förhand att jag skulle prata svenska med både personal och barn. Jag insåg ganska snabbt att det inte blev så lätt. Barnen förstod inte vissa svenska ord. Så då bestämde jag mig för att byta ut sådana ord som jag kunde på norska. Sen har jag bara blivit mer motiverad att lära mig både prata och skriva norska. Med svenska som modersmål så lär man sig snabbt norska.

Kanvas har ett mål om att ha 50% utbildade förskolelärare och strävar också mot en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Märks det på arbetsplatsen?
Vi har startat en process som ska göra att alla förskolelärare inte behöver ha special kompetens inom alla områden. Så som det har varit förr så gjorde alla förskolelärare allt och skulle ha special kompetens inom alla områden. Det märks också att vi är på väg mot 50% pedagoger genom att det är flera pedagoger ”på golvet” under mötestider. I vår barnehage (förskola) är vi så lyckligt lottade att 12 av 33 i personalen är män. Det har en positiv inverkan på personalgruppen att vi har så pass många män.

Har du något tips till förskolelärare från andra länder som skall åka till Norge?

Det är som att börja vilket nytt jobb som helst. Ta reda på information om din nya arbetsplats. Det kan vara bra att känna till ”Rammeplanen för barnehage” vilket betyder verksamhetsplanen för verksamheten. Var öppen och våga fråga saker. Låt inte språket bli ett hinder!

Måste man ansöka om några certifikat/tillåtelse om man har förskoleutbildning från andra länder?

För att få jobba som förskolelärare i Norge måste man få sin utbildning godkänd av Utdanningsdirektoratet (www.udir.no). När man ska jobba med barn så vill arbetsplatsen också ha ett utdrag ur brottsregistret.

Finns det något annat som du tycker är bra att veta om att jobba i Norge som förskolelärare?
Jag har bara positiva upplevelser av att jobba här i Norge!


Vegard pratar om fördelarna hos Kanvas


Lediga tjänster

Just nu söker vi dig som är utbildad förskolelärare. Vi har flertalet jobb lediga på olika förskolor runt om i Norge.


Har du frågor?

Stian Jespersen
+47 90 88 84 18
sj@kanvas.no