DSB-godkännande för svensk elektriker

I Norge är det idag en stor efterfrågan på elektriker. Det finns gott om jobb och det erbjuds bra arbetsförhållanden och högre löner än i Sverige.

För att kunna arbeta som elektriker i Norge krävs att du har en godkänd yrkesexamen med ECY-certifiering eller BB1 behörighet. Dessutom krävs att du ansöker om DSB-godkännande. Detta görs hos DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). För att bli godkänd skall du ha minst 2 års relevant och dokumenterad yrkeserfarenhet efter certifieringen. Det betyder att du måste arbetat minst 2 år inom det området du söker behörighet för efter du gjort klart din lärlingsperiod alt. fått din certifiering.

Det finns ingen fast mall för hur ansökan skall se ut, utan du skriver ett vanligt brev där du anger att du vill ha ett DSB-godkännande som Elektriker gruppe L eller H. Tänk på att skriva och förklara tydligt vad du ansöker om och vilken erfarenhet du har. Du kan ansöka om både elektrofagarbeider och elektroinstallatør, nedan ser du vilken information som måste skickas in till: postmottak@dsb.no, eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Postboks 2014, 3103 Tønsberg, Norway

Det är viktigt att du sänder med all dokumentation som behövs, annars kommer inte ansökan behandlas.

Behandlingstiden för din ansökan är som regel 3-4 månader.

Elektrofagarbeider (Gruppe L)

En elektrofagarbeider är en elektriker som jobbar med elektriska lågspänningsanläggningar, elektrisk utrustning och elektriska installationer. Arbetet innebär att du monterar elektriska system, men också att reparera och utföra service på existerande system.

-CV, som beskriver utbildning och relevant praktik i förhållande till det yrke du söker att utföra i Norge.

-Kopia av original intyg/examensbevis från högre utbildning.

-Kopia av original certifiering eller annat bevis som elinstallatör (ansvar för att arbeta med elektriska installationer).

-Kopia av originalintyg på lärlingsutbildning om du vill utföra arbeten på elsystem.

-Kopia av originalcertifiering eller yrkesbevis om du önskar utföra arbeten på elsystem.

-Kopia av originalintyg från nuvarande eller tidigare arbetsgivare som dokumentation på minst 2 års relevant praktik som elinstallatör (ansvar för att arbeta med elektriska installationer) och relevant praktik som elektriker om du önskar utföra arbete på elsystem. (efter du fått certifiering/yrkesbevis)

-Kopia av pass.

-Annan dokumentation som kan vara relevant för att underlätta behandlingen av ansökan är välkommen.

Läs mer här.

Elektroinstallatør (Gruppe H)

En elektroinstallatør är ansvarig för arbetet på elektriska anläggningar. När du skickar in din ansökan för elektroinstallatør är det viktigt att du specificerar spänningsgränsen du har jobbat med tidigare.

CV, som beskriver utbildning och relevant praktik i förhållande till det yrke du söker att utföra i Norge.

Kopia av original examensbevis

Kopia av originalbevis på lärlingstid.

Kopia av originalcertifiering eller yrkesbevis.

Kopia av originalbevis från nuvarande eller tidigare arbetsgivare som dokumentation på minst 2 års praktisk erfarenhet som elektroinstallatör.

Kopia av pass.

Annan dokumentation som kan vara relevant för att underlätta behandlingen av ansökan är välkommen.

Läs mer här.

OBS! Alla kopior måste vara vidimerade. Vidimeringen ordnar du genom att en instans stämplar samt signerar och bekräftar därmed att kopian är riktig. (OBS! Detta måste göras på VARJE sida)

Stämpeln måste visa vilken instans som bekräftar kopian med namn och telefonnummer.

Godkända instanser:

  • Alla offentlige instanser (exempelvis Arbetsförmedlingen, fackförening m.m, dessa gör det oftast gratis)
  • Advokater
  • Ambassader och konsulat
  • Notarius publicus
  • Utbildningsenheten där du har fått din utbildning

Om dokumenten är på svenska behöver du inte översätta dem.