Sjukförsäkring

För att ha rätt till sjukersättning (sykepenger) krävs att du varit anställd i minst 4 veckor. I Norge finns inga karensdagar utan du har rätt till ersättning från första sjukdagen. Däremot måste du ha varit anställd i minst 10 månader för att kunna få sjukersättning utan läkarintyg (egenmedling). Man kan vara sjuk utan läkarintyg fyra gånger tre dagar per år efter det har arbetsgivaren rätt att kräva läkarintyg. Arbetsgivaren betalar sjukpenning de första 16 dagarna, därefter kan du få ersättning från NAV i upp till ett år, i vissa fall längre. Maximal ersättning från NAV är sex gånger folketrygdens grundbelopp. Ersättningen justeras till procenten av arbetsförmågan.

För att få ut ersättning på nytt, för en ny sjukperiod, måste du ha arbetat 26 veckor efter det du senast fick sjukersättning från NAV.