Rättigheter när du jobbar i Norge

Som svensk arbetstagare i Norge har du en rad olika rättigheter och skyldigheter. Generellt sätt kan man säga att reglerna liknar de vi har i Sverige men om du vill fördjupa dig i dem har vi försökt att beskriva dem nedan. Mer detaljerad information hittar du även på Norge.no

Arbeidstilsynet

Om du t.ex. inte får ut din lön är det arbeidstilsynet du skall vända dig till. De har till uppgift att se till att de norska arbetsgivarna följer de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen

Arbeidsmiljøloven skall säkerställa ett gott samarbete mellan dig som arbetstagare och din arbetsgivare, vad allt det innebär.

Rätt till arbetskontrakt

Du har rätt att få ett arbetskontrakt även vid tidsbegränsad anställning. Försäkra dig om att du förstår allt som står i kontraktet. Ofta börjar en anställning med en ”prøvetid”. Den kan vara högst 6 månader och skall avtalas från början. Under ”prøvetiden” gäller 14 dagars uppsägningstid från båda parter. Veckoarbetstiden kan vara upp till 40 tim/vecka, men ”kontorstid” är oftast 37,5 tim/vecka, och skiftarbete kan vara kortare. Det finns ingen lagstadgad minimilön, men på många områden finns tariffavtal om löner.

Kontrollera företaget innan du tar en anställning

Du bör kontrollera det företag du blivit erbjuden en anställningen till. Ta kontakt med Brønnøysundsregistrene, tel +47-75 00 75 00 eller på www.brreg.no och fråga om företaget finns registrerat och om det finns betalningsanmärkningar (heftelser). Industri- och byggföretag kan man kolla genom att kontakta Fellesforbundet (ett LO-förbund), www.fellesforbundet.no, telefon +47-230 63 100.

Informationstjänstenerna Hallå Norden & Grensetjänsten

Nordiska ministerrådet har skapat två informationstjänster, Hallå Norden & Grensetjänsten, som fungerar mycket bra om du behöver personlig service kring dina rättigheter som svensk i Norge.