Norsk pension

Om du har arbetat i både Sverige och Norge har du rätt att få ut pension från båda länderna. Däremot räknas pensionens storlek ut enligt respektive lands regelsystem. För att få ut din Norska pension ansöker du om detta tillsammans med din ansökan att få ut den svenska pensionen. 

Enligt det norska regelsystemet har man rätt till pension om man varit bosatt där i minst 3 år och man under den tiden är medlem i folketrygden. Tack vare EES-avtalet kan man tillgodoräkna sig arbete i Sverige för att uppnå 3 års regeln. Den tid du arbetat och bott i Sverige skall räknas som tid i Norge. (art. 45)

Har man dessutom arbetat har man rätt till tilläggspension eller tjänstepension.

Inkomstpension

Inkomstpensionen beräknas utifrån intjänade rättigheter i den nya intjäningsmodellen för ålderspension. Varje år läggs 18,1 % av de pensionsgrundande inkomsterna upp till 7,1 gånger folketrygdens basbelopp till ett pensionsinnehav. Detta innehav utgör grunden för fastställandet av storleken på inkomstpensionen. Man tjänar också in inkomstpension under värnplikt, arbetslöshet och arbetsoförmåga.

Obligatorisk tjänstepension (OTP)

Systemet OTP är till att utöka arbetstagarens ålderspension från folketrygden. Sedan 2006 erbjuder de allra flesta arbetsgivare att ha OTP för sina anställda.

AFP-pensionen

Om du är ansluten till ett kollektivavtal kan du ha rätt till AFP-pension. Det är ett avtal mellan facket, arbetsgivarna och staten. För offentligt anställda är AFP-tillägget 1 700 NOK per månad men skattepliktigt. Nya regler för AFP-pension i privat sektor gäller från 2011 – du kan läsa dem här.

Skatteregler

Efter den 4 april 2008 gäller nya skatteregler för pension ifrån Norge. Din pension kommer beskattas både i Norge och Sverige med avräkning av den skatten du betalad i Norge. Du kommer alltså skattas på mellanskillnaden. Det gör att du inte längre kan få fördel av den lägre skatten på pensioner i Norge. Läs mer på Skatteverket.