A-kassa

A-kassa ingår i Norges socialförsäkringssystem. Du blir alltså automatiskt medlem när du betalar trygdeavgiften som dras från lönen. Däremot måste du uppfylla vissa grundläggande villkor för att få ersättning. Bland annat måste du ha arbetat heltid i minst 8 veckor inom 12 veckor som påbörjats inom 12 veckor från ankomsten till Norge. Har du arbetat kortare tid än 8 veckor kan du räkna samman tiden du arbetat i Norge med den eventuella tid du har varit medlem i en svensk A-kassa. Andra regler är att du måste vara registrerad som arbetssökande och bo kvar i Norge. För ytterligare information och de allmänna villkoren för att få arbetslöshetsersättning i Norge hittar du på NAVs webbplats.

Återvända till Sverige som arbetslös

Det första du bör göra, så fort som möjligt, är att kontakta Arbetsförmedlingen och din A-kassa. Detta för att bedömningen av om du har rätt til ersättning eller inträde i A-kassan är väldigt individuell. Det som följer nedan skall endast ses som generell information.

Medlemskap i A-kassan

Du måste söka inträde i den svenska a-kassan även om du har varit medlem tidigare. Detsamma gäller trots att du har betalat avgifter till din svenska a-kassa under din tid i Norge. För att bli medlem måste du upp fylla arbetskravet, alltså arbeta i Sverige. Utan medlemskap kan du ha rätt till ersättning från Alfa-kassan.

Få ut ersättning som gränsarbetare eller sällanhemvändare

A-kassorna kräver att du uppfyller både medlemskravet och arbetsvillkoret för att ha rätt att få ut ersättning. (Undantag grundersättning) Är du gränsarbetare eller sällanhemvändare har du rätt att få tillgodoräkna dig tid i arbetslöshetsförsäkring och arbetsperioder som fullgjorts i Norge för att uppfylla dessa. Läs mer på ALFA kassan eller Akademikernas a-kassa

Femårsregeln

Om du återvänder till Sverige inom fem år och tidigare har varit försäkrad i Sverige, antingen genom att du har arbetat i Sverige eller genom att du varit medlem i en A-kassa behöver du inte uppfylla arbetskravet. Alltså behöver du inte nu arbeta i Sverige för att bli medlem. Du måste ansöka om inträde i a-kassan inom åttaveckor från det att du lämnade Norge. Du behöver lämna in ett E 301-intyg till a-kassan. Ansökan görs på nav.no eller kontakta din a-kassa. Även här har du rätt att tillgodoräkna dig arbete och försäkrad tid i Norge för att uppfylla medlemskravet och arbetsvillkoret för att få ersättning ur den svenska a-kassan. Läs mer på Akademikernas a-kassa

Mer info om bla arbetsvillkor kan du även hitta på Arbetsförmedlingens hemsida.

Ersättning från norsk a-kassa

Under en 3 månaders period har du även möjlighet att söka arbete i Sverige med arbetslöshetsersättning från Norge. Då måste du, innan du lämna Norge, ansöka om det genom att fylla i blanketten E 303. Det kan göras hos ditt lokala nav-kontor. Mer om villkoren och ansökningen finns på NAV.