Norska sociala förmåner

När du börjar arbeta i Norge kommer du inte längre omfattas av det svenska socialsystemet, även om du bor kvar i Sverige. Huvudregeln är att man omfattas av socialförsäkringen i det land man arbetar. Det innebär att om man arbetar i Norge är det där man har sin sjukförsäkring och arbetar in pensionsrättigheter. Undantag är om du är utsänd av din svenska arbetsgivare under en begränsad tid i Norge. Då omfattas du fortfarande av det svenska systemet.

Socialförsäkring (trygdeavgift)

När du får en inkomst i Norge betalar du i normala fall 7,8% i socialförsäkringsavgift (trygdeavgift). Du har då en stor mängd rättigheter. Vill du läsa dem alla har vi gjort en lista åt dig.