Fortsatt behov for arbeidsinnvandrere (Svensker)

Fortsatt behov for arbeidsinnvandrere

Nesten tre av ti norske bedrifter forventer å bruke arbeidskraft fra EU i år. Samtlige bransjer vil bruke mindre enn i fjor, unntatt hotell- og restaurant som forventer økt bruk.
09.02.2009 Anita Ulstad

For første gang siden EU-utvidelsen i 2004 forventer nå næringslivet å redusere bruken av arbeidskraft fra EU, viser en undersøkelse fra NAV EURES.
– Den kraftige veksten vi har sett i flere år i norske bedrifters bruk av arbeidskraft fra EU har stoppet opp, og for første gang forventer næringslivet at bruken fremover blir noe lavere enn hva de faktisk brukte det siste året, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.
Han understreker at det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet framover, men at undersøkelsen bekrefter at det fortsatt er behov for arbeidsinnvandring.
28 prosent av norske bedrifter mener det er sannsynlig at de vil benytte EU-arbeidskraft kommende år. For ett år siden sa 34 prosent det samme. Innen hotell- og restaurantbransjen er det 59 prosent som forventer å rekruttere arbeidskraft fra EU, en økning på 5 prosentpoeng sammenlignet med for ett år siden.
Polakker i alle bransjer
Bruk av europeisk arbeidskraft er omtrent like vanlig i offentlig som i privat sektor, men sektorene skiller seg i valg av rekrutteringsland.
Sverige dominerer i offentlig sektor hvor 48 prosent av virksomheter som har brukt EU-arbeidskraft har brukt svensker, 25 prosent har brukt tyskere og 22 prosent polakker.
I privat sektor har 41 prosent rekruttert polakker, 36 prosent har rekruttert svensker og 22 prosent tyskere.
– Polsk arbeidskraft jobber ikke bare i bygg- og anleggsbransjen, men er representert i alle andre bransjer, spesielt innen industri og hotell- og restaurantvirksomhet, sier Saglie.
Få kjøper tjenester
Kjøp av tjenester er halvert i løpet av de to siste årene. Det er nå bare ni prosent av bedriftene som oppgir at de har kjøpt tjenester.
Det er mest vanlig å ansette i fast stilling, noe 53 prosent av bedriftene har gjort. 20 prosent har brukt vikarbyrå, som er en fordobling sammenlignet med for to år siden.
Undersøkelsen er gjennomført av Perduco for NAV EURES blant et representativt utvalg på 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter i november/desember 2008. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført hvert halvår siden 2004.
NAV EURES deltar i et europeisk arbeidsformidlingsnettverk som bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med formidling av arbeidskraft innen EU-/EØS-landene.

http://www.verran.kommune.no/


Vad tycker du? Kommentera den här artikeln!

Etiketter

Jag söker jobb i Norge →
(För svenska jobbsökande)
Finn svensk personell →
(For norske bedrifter)
×
×

Det här är Sverige-Norge.se

×

  Logga in och börja söka.

×

  Logga in och börja söka.

×

  Skapa ditt konto och bli sökbar.

×

  Pröva på gratis & sök personal.

×

  Logga in och börja söka.

×

Skicka den här länken till en vän!

Vi har hjälpt norska arbetsgivare som söker svensk personal och har kandidater inom alla branscher.

×

Skicka den här länken till en vän!