Det perfekta ansökningsbrevet – finns det?

Det finns mycket att tänka på när du skriver ditt ansökningsbrev, tänkt dock på att fånga arbetsgivarens intresse med en kort och slagkraftig inledning.

 

Kort och koncist är fundamenten

 • Arbetsgivarna vill veta (inte gissa) vad du kan tillföra honom, inte vad han kan tillföra dig.
 • Det finns tre målsättningar med ett ansökningsbrev; Förklara varför du passar jobbet – bevisa det – uppmuntra han/hon till en handling.
 • Viktigt att förmedla en varm och personlig ton i ditt budskap.
 • Skriv inte allt utan knyt ihop dina erfarenheter med din CV och få arbetsgivaren att vilja läsa CV:en.
 • Övertyga arbetsgivaren att detta är ett unikt tillfälle att få tillgång till just dina erfarenheter, kunskaper, kontakter etc.

 

Detta bör du undvika

 • Berätta aldrig om intressen eller familjerelationer om det inte har anknytning till jobbet.
 • Ställ aldrig några frågor eller påståenden i texten angående jobbet.
 • Ha inga lönekrav – resulterar i att du får för låg lön eller inte ens kommer vidare i en kandidat undersökning
 • Ställ inga krav när det gäller förmåner, arbetstider, arbetsplatser m.m. – spara detta till en eventuell intervju eller telefonkontakt.

 

Exempel på ansökningsbrev

Inledning
Att jobba som säljare speglar hela min arbetskarriär. Redan under skolgången jobbade jag extra som telefonförsäljare och numera har jag över 5 års erfarenhet varav de två senaste åren som avdelningschef.

Ett jobb i Norge inom säljbranschen ser jag som ett naturligt steg på min karriär.

Huvudtext
När jag jobbade hos min senaste arbetsgivare, Exempelbolaget, fick jag under min tid som avdelningschef ett flertal bekostade utbildningar inom personalhantering, rekrytering och ledarskap. Genom att använda mina teoretiska kunskaper i praktiken fick jag under två år upp försäljningen med totalt 30 %.

Jag kan med mina kunskaper inom personalhantering och rekrytering även hjälpa bolag med att nyanställa och leda personal. Mina tidigare arbetsuppgifter gav mig också viktiga kontakter inom säljbranschen som kan användas vid en framtida anställning.

Att leda en grupp med människor ser jag som en ansvarsgivande och inspirerande uppgift där jag själv agerar som en föregångsman.

Tidigare har jag även arbetat på ett lager och drog där lärdomen att hårt arbete är en nyckel till framgång. Mer om detta kan ni läsa om i min CV.

Avslutning
Saknas någon information är ni välkomna att när som helst kontakta mig. Jag jobbar fortfarande kvar på Exempelbolaget men känner att jag inte längre utvecklas i min tjänst. Jag ser fram emot ett personligt möte med er där jag mer ingående kan visa vem jag är vad jag kan bidra med.

Med vänliga hälsningar / Anders Andersson.

 

Inledningen till ditt ansökningsbrev

 • Berätta att detta jobb är ett nästa steg i din yrkesmässiga utveckling
 • Vad kan du tillföra företaget?
 • Övertyga arbetsgivaren att det nu finns en nuik chans att ta del av dina stora kunskaper/erfarenheter inom just denna bransch.
 • Vad hittar du som är spännande med ett nytt jobb?
 • Vad gör dig unik gentemot andra arbetsansökningar?

 

Exempel på inledning

Mitt mål är att få använda mina främsta egenskaper som kreativitet och engagemang hos Er.

Lojalitet och uthållighet är några av de egenskaper jag är mest stolt över.

Mina tio år som säljchef har gjort mig till en av de främsta medarbetarna inom branschen.

Jag söker nu tjänsten som truckförare vilket passar mig utmärkt då jag både har en lång erfarenhet och truckkörkort. Detta framgår av min CV.

Att jobba som lagerchef speglar hela min arbetskarriär. De senaste åtta åren har jag blivit befordrad två gånger. Detta framgår av min CV.

Med anledning att ni söker en kompetent och väletablerad konsulent med duktiga internationella kunskaper vill jag härmed ge er tillfälle att kontakta mig. Under de senaste 20 åren av mitt liv har…

Är du på jakt efter en medarbetare med hög kompetens bör du kontakta mig. Jag kan erbjuda ditt företag följande kunskaper och erfarenheter: 10års arbetserfarenhet inom försäljning, 5års studi..

Mina flera års erfarenhet inom försäljningsbranschen har gett mig goda erfarenheter som kan bidra till ökad försäljning vid mitt nästa jobb…

Mitt mål är att få använda min utbildning och arbetserfarenhet inom restaurangbranschen för att motivera och lära upp mina arbetskollegor…
 
 

Huvudtexten till ditt ansökningsbrev

 • Varför vill du ha det här jobbet?
 • Vad är problemet eller utmaningen som jag kan lösa åt denna arbetsgivare?
 • Vilka kunskaper eller egenskaper kan du ta med dig från tidigare arbetsplatser/utbildningar som gör dig intressant för arbetsgivaren?
 • Vad vill arbetsgivaren ha?
 • Varför du söker?
 • Vilken kunskap du har om företagets produkter/produktion, tjänster och marknad.
 • Vilken erfarenhet/kunskap du har som matchar det som företaget letar efter.
 • Du skall i klartext förklara vilken typ av anställning du söker.
 • Tider när du kan komma på intervju.
 • Vilken anställning har du nu?
 • Vilka lärdomar kan du dra från tidigare jobb och koppla till detta?
 • Vad får arbetsgivaren om han anställer dig? Knyt an till din CV.
 • Kan du erbjuda honom kunskaper från utbildningar/certifikat du har?
 • Mina speciella expertisområden är, arbetsuppgifter som är speciellt intressant för mig, problem jag gärna tar mig an, projekt eller program som jag gärna deltar i, projekt eller program som jag gärna vill initiera.

 

Exempel på huvudtext

När jag jobbade hos min senaste arbetsgivare, Exempelbolaget, fick jag under min tid som avdelningschef ett flertal bekostade utbildningar inom personalhantering, rekrytering och ledarskap. Genom att använda mina teoretiska kunskaper i praktiken fick jag under två år upp försäljningen med totalt 30 %.

Jag kan med mina kunskaper inom personalhantering och rekrytering även hjälpa bolag med att nyanställa och leda personal. Mina tidigare arbetsuppgifter gav mig också viktiga kontakter inom säljbranschen som kan användas vid en framtida anställning.

Att leda en grupp med människor ser jag som en ansvarsgivande och inspirerande uppgift där jag själv agerar som en föregångsman.

Tidigare har jag även arbetat på ett lager och drog där lärdomen att hårt arbete är en nyckel till framgång. Mer om detta kan ni läsa om i min CV.


Jag söker jobb i Norge →
(För svenska jobbsökande)
Finn svensk personell →
(For norske bedrifter)
×
×

Det här är Sverige-Norge.se

×

  Logga in och börja söka.

×

  Logga in och börja söka.

×

  Skapa ditt konto och bli sökbar.

×

  Pröva på gratis & sök personal.

×

  Logga in och börja söka.

×

Skicka den här länken till en vän!

Vi har hjälpt norska arbetsgivare som söker svensk personal och har kandidater inom alla branscher.

×

Skicka den här länken till en vän!