Att jobba i Norge

Att jobba i Norge
Som svensk är det relativt enkelt att jobba i Norge och för att jobba i Norge behöver du inget arbetstillstånd. Anledningen till att du inte behöver ett arbetstillstånd för att jobba i Norge beror på en överenskommelse de nordiska länderna emellan, vilken har funnits i många år nu. Istället kan du arbeta i landet upp till sex månader med ett temporärt norskt personnummer och om du bestämmer dig för att stanna längre för att jobba i Norge får du ett norskt personnummer tilldelat dig. I Samband med att du får ett norskt personnummer skriver du dig också i landet och registreras som utvandrad i Sverige. För de som har bestämt sig för att jobba i Norge så finns det en stor variation av arbeten att söka och eftersom det norska språket är så likt vårat eget lär man sig olikheterna språken emellan väldigt snabbt.

Det finns många olika sektorer att välja mellan för svenskar som är nyfikna på att jobba i Norge. Det är till exempel stor efterfrågan på svenska sjuksköterskor i landet och vi svenskar tycker om att jobba i Norge på grund av den höga lönen och de färre antalet arbetstimmar, jämfört med i Sverige. Vidare så finns det fortfarande en hel del svenskar som söker sig till fiskerinäringen för att jobba i Norge, även om det inte är lika populärt som tidigare. Det finns fortfarande bra med pengar att tjäna inom denna sektor, om man är villig att arbeta övertid och på obekväma tider. Dock ska man tänka på att fiskeriindustrin är lokaliserad längs Norges kust och ofta i norra delen av landet, med andra ord utanför större städer. Förutom fiskerinäringen är det också populärt att arbeta på oljeplattformar, där ska man ha i åtanke att man behöver viss säkerhetsutbildning innan man kan börja arbeta på en sådan. Att jobba i Norge på en oljeplattform innebär att man tjänar bra med pengar och har mycket fritid.


Jag söker jobb i Norge →
(För svenska jobbsökande)
Finn svensk personell →
(For norske bedrifter)
×
×

Det här är Sverige-Norge.se

×

  Logga in och börja söka.

×

  Logga in och börja söka.

×

  Skapa ditt konto och bli sökbar.

×

  Pröva på gratis & sök personal.

×

  Logga in och börja söka.

×

Skicka den här länken till en vän!

Vi har hjälpt norska arbetsgivare som söker svensk personal och har kandidater inom alla branscher.

×

Skicka den här länken till en vän!