Arbetslösheten i Norge är 0,8% (gäller för de personer som har +4 års högre utbildning)

Utdanning og arbeidsmarkedet

Publisert 08.05.08

På disse sidene legges det ut statistikk om arbeidsmarkedet for ulike utdanningsfelt. Statistikken skal bidra til økt kunnskap om arbeidsmarkedet innenfor de ulike utdanningsfeltene.

Færrest ledige blant personer med høyere utdanning

Registrerte arbeidsledighetstall per utgangen av februar 2009 viser at arbeidsledigheten er lavere blant personer som har høyere utdanning enn personer som har utdanning inntil videregående skole. Ved utgangen av november var den samlede registrerte ledigheten 67 446 personer, eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

 • Blant personer med høyere utdanning 1-4 år og blant personer med høyere utdanning utover 4 år er arbeidsledigheten henholdsvis 1,0 og 0,8 prosent av arbeidsstyrken. Blant personer med utdanning inntil videregående skole er ledigheten 2,0 prosent.
 • Arbeidsledigheten har fra februar 2008 til februar 2009 gått opp for alle utdanningsnivå.

Se tabellene for mer informasjon.

Lav ledighet blant utdannede innen helse-, sosial-, og idrettsfag

Den laveste ledigheten i prosent av arbeidsstyrken er blant personer med høyere utdanning utover 4 år innenfor helse-, sosial-, og idrettsfag. Ledigheten for disse personene var ved utgangen av februar 2009 0,3 prosent av arbeidsstyrken.

 • For 1-4 års høyere utdanning er det lavest ledighet blant personer utdannet innenfor lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk og helse-, sosial-, og idrettsfag, med en ledighet på 0,5 prosent av arbeidsstyrken.
 • For 3 årig videregående skole er det personer utdannet innen helse-, sosial-, og idrettsfag som har lavest ledighet. Ved utgangen av februar 2009 var ledigheten blant personer utdannet innenfor fagene 1,3 prosent.
 • Høyest ledighet er det blant personer med 3 årig videregående skole innen bygg- og anleggsfag. Ledigheten blant personer utdannet innenfor dette faget er 3,0 prosent.
 • Størst reduksjon i ledigheten har det vært for de med høyere utdanning utover 4 år innen fiske, havbruk, jordbruk, skogbruk, gartneri og hagebruk. Ledigheten blant personer utdannet innenfor dette faget ble redusert fra februar 2008 til februar 2009 med 11 prosent.
 • Størst økning i ledigheten er det blant personer med 3 årig videregående skole innen bygg- og anleggsfag. Økningen i ledighet er her 182 prosent.

Se tabellene for informasjon om flere utdanninger.

Et kjønnsdelt arbeidsmarked

Det er stor forskjell på andelen sysselsatte kvinner og menn fordelt på de enkelte utdanningene. Kvinners andel av sysselsetting blant personer med videregående utdanning, høyere utdanning 1-4 år og høyere utdanning utover 4 år er henholdsvis 44, 58 og 37 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2007. I alt er kvinners andel av sysselsettingen 47 prosent. På noen fagområder er det store forskjeller i disse andelene mellom kvinner over og inntil 30 år, og da spesielt innenfor høyere utdanning utover 4 år.

 • Blant personer med videregående utdanning innenfor fagområdene elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, og bygg- og anleggsfag er henholdsvis 3 og 4 prosent av de sysselsatte kvinner ved utgangen av 4. kvartal 2007. Andelen kvinner av de sysselsatte med utdanning innen disse fagområdene er heller ikke høyere blant personer under 30 år.
 • Kvinners andel av de sysselsatte er høyest blant personer med 1-4 år høyere utdanning innenfor fagområdene lærerutdanning og utdanninger i pedagogikk, og helse-, sosial-, og idrettsfag. Kvinner utgjør henholdsvis 72 og 85 prosent av de sysselsatte med disse utdanningene ved utgangen av 4. kvartal 2007.
 • For personer med utover 4 års utdanning innen samferdsels-, sikkerhets- og andre servicefag er kvinners andel av sysselsettingen 6 prosent totalt ved utgangen av 4. kvartal 2007. For de inntil 30 år er andelen kvinners andel av sysselsettingen 31 prosent.

Se tabellene for informasjon om flere utdanningsfelt.

Gjennomsnittsalder blant sysselsatte

En høy gjennomsnittsalder innen et utdanningsfelt kan indikere at det i årene som kommer vil være et stort behov for å erstatte personer som i dag er sysselsatt innenfor utdanningsfeltet. Gjennomsnittsalderen blant utdanningsfelt som krever høyere utdanning vil imidlertid ha relativt få personer i de aller yngste aldersgruppene, noe som trekker i retning av at gjennomsnittsalderen er relativt høy blant sysselsatte med høyere utdanning.

 • Gjennomsnittsalderen blant alle sysselsatte ved utgangen av 4. kvartal 2006 var 40,8 år.
 • Gjennomsnittsalderen blant alle som har høyere utdanning utover 4 år var 44,4 år.

Se tabellene for informasjon om flere utdanningsfelt.

Kilde: nav.no


Vad tycker du? Kommentera den här artikeln!

Etiketter

Jag söker jobb i Norge →
(För svenska jobbsökande)
Finn svensk personell →
(For norske bedrifter)
×
×

Det här är Sverige-Norge.se

×

  Logga in och börja söka.

×

  Logga in och börja söka.

×

  Skapa ditt konto och bli sökbar.

×

  Pröva på gratis & sök personal.

×

  Logga in och börja söka.

×

Skicka den här länken till en vän!

Vi har hjälpt norska arbetsgivare som söker svensk personal och har kandidater inom alla branscher.

×

Skicka den här länken till en vän!