Nyhetsarkiv

Jobba som undersköterska i Norge

Jobba som undersköterska i Norge
Som svensk är det väldigt vanligt och populärt att jobba som undersköterska i Norge och det är stor efterfrågan på svensk arbetskraft runt om i landet. Det är överhuvudtaget väldigt vanligt för svenskar att …


Arbete i Norge

Arbete i Norge

Det är inte så lätt att hitta ett bra jobb i Sverige trots att man har en bra utbildning och kanske även erfarenhet i från arbetslivet. I grannlandet Norge däremot så är arbetlösheten låg vilket leder till att det är lätt at…


Jobb i Oslo för svenskar

Jobb i oslo för svenskar

I Oslo finns det stora möjligheter för svenskar att hitta jobb, och för svenskar finns också stora incitament att göra så. För det första är svenskar mycket poplära i Oslo inom ramen för olika servicearbeten, då d…


Att jobba i Norge

Att jobba i Norge
Som svensk är det relativt enkelt att jobba i Norge och för att jobba i Norge behöver du inget arbetstillstånd. Anledningen till att du inte behöver ett arbetstillstånd för att jobba i Norge beror på en överenskommelse de nor…


Lediga jobb Norge

Lediga jobb i Norge

Arbetslösheten är mycket låg i Norge vilket gör att det finns ett stort utbud på lediga jobb Norge inom de flesta branscher. Som svensk så är det relativt lätt att hitta lediga jobb Norge oavsett utbildning eller tidigare a…


Lediga jobb i Oslo

Lediga jobb i Oslo

Att söka lediga jobb i Oslo har under en ganska lång tid varit mycket vanligt för svenskar. Den kanske främsta anledningen till detta är att det i Norge har funnits ett helt annat utbud av jobb än vad det har funnits i Sverige…


Mathildas CV är ett bra exempel

Vi får in flera frågor om hur man på bästa sätt bör skriva sitt CV. Det är inte helt enkelt men här har ni ett bra exempel; en av våra användare, Mathildas, CV. Enkelt, kort och koncist. Hon kommer även sticka ut bland mängden eftersom hon har en väldigt beskrivande och bra CV-bild som visar […]


Jobba i Oslo

Jobba i Oslo
Svenska ungdomar nästan vallfärdar till vårt grannland Norge för att bland annat jobba i Oslo och detta är ett fenomen som har pågått under en del år nu. De som redan har bestämt sig för att jobba i Oslo och är på plats arbetar…


Söka jobb i Norge

Söka jobb i Norge

Bra betalda jobb, stor chans till att jobba övertid och en låg beskattning – de är alla orsaker till att det har blivit så populärt bland svenskar att söka jobb i Norge. Det är dessutom relativt lätt för svenskar att hitta …


Rensa fisk i Norge

Rensa fisk i Norge
Att rensa fisk i Norge har tidigare varit väldigt populärt bland oss svenskar, det var genom fiskerinäringen som vi svenskar fick upp ögonen för att arbeta i Norge. Särskilt bland svenska ungdomar var det mycket vanligt att ren…