Löner för sjuksköterskor i Norge

Nedan finner du statistik över löner för norska sjuksköterskor i Norge. Tyvärr ändras statistik ständigt och artiklar/sidor blir lätt utdaterade. Statistiken nedan är från år 2014 och hämtad 25 september 2015. Uppdaterad statistik kan du få fram på http://ssb.no samt http://nsf.no även om det tar lite tid att hitta rätt.

Tänk på att andra förmåner kanske inte är inräknade i statistiken varför du endast skall se den som vägledande.

Lön för sjuksköterska i Norge

Genomsnittslönen för en sjuksköterska i Norge ligger på 39500 NOK. Är du intresserad att jobba som sjuksköterska i Norge ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Lön för specialistsjuksköterska i Norge

Den genomsnittliga lönen för en specialistsjuksköterska i Norge ligger på 45000 NOK. Vill du jobba som specialistsjuksköterska i Norge, ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Månadslön i NOK
Branschgenomsnitt inom Hälsovård 43800
Ledare 67800
Akademiska jobb 54600
Läkare 76600
Specialistsjuksköterksa 45000
Högskolejobb 38700
Sjuksköterska 39500
Fysioterapeuft och ergoterapeuft 36100
Socionom, barnpedagagog 40100
Kontor och kundservice 31800
Försäljning och service 34000
Läkarsekreterare 32300
Omsorgsarbetare och undersköterska 36000
Yrken utan kravt till utbildning 29600
Källa: Statistisk sentralbyrå 2014 (hämtad 150925)