DSB för svensk elektriker

I Norge är det idag en stor efterfrågan på elektriker. Det finns gott om jobb och det erbjuds bra arbetsförhållanden och högre löner än i Sverige.

För att kunna arbeta som elektriker i Norge krävs att du har en godkänd yrkesexamen med ECY-certifiering eller BB1 behörighet. Dessutom krävs att du ansöker om DSB godkännande. Detta görs hos DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). För att bli godkänd skall du ha minst 2 års relevant och dokumenterad yrkeserfarenhet efter certifieringen. Det betyder att du måste arbetat inom det området du söker behörighet för.

Behandlingstiden för din ansökan är som regel 3-4 månader.

Du kan ansöka om både elektrofagarbeider och elektroinstallatør, nedan ser du vilken information som måste skickas in till: postmottak@dsb.no, eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Postboks 2014, 3103 Tønsberg, Norway

Det är viktigt att du sänder med all dokumentation som behövs, annars kommer inte ansökan behandlas.

Elektrofagarbeider (Gruppe L)

En elektrofagarbeider är en elektriker som jobbar med elektriska lågspänningsanläggningar, elektrisk utrustning och elektriska installationer. Arbetet innebär att du monterar elektriska system, men också att reparera och utföra service på existerande system.

-CV, som beskriver utbildning och relevant praktik i förhållande till det yrke du söker att utföra i Norge.

-Kopia av original intyg/examensbevis från högre utbildning.

-Kopia av original certifiering eller annat bevis som elinstallatör (ansvar för att arbeta med elektriska installationer).

-Kopia av originalintyg på lärlingsutbildning om du vill utföra arbeten på elsystem.

-Kopia av originalcertifiering eller yrkesbevis om du önskar utföra arbeten på elsystem.

-Kopia av originalintyg från nuvarande eller tidigare arbetsgivare som dokumentation på minst 2 års relevant praktik som elinstallatör (ansvar för att arbeta med elektriska installationer) och relevant praktik som elektriker om du önskar utföra arbete på elsystem.

-Kopia av pass.

-Annan dokumentation som kan vara relevant för att underlätta behandlingen av ansökan är välkommen.

Läs mer här.

Elektroinstallatør

En elektroinstallatør är ansvarig för arbetet på elektriska anläggningar. När du skickar in din ansökan för elektroinstallatør är det viktigt att du specificerar spänningsgränsen du har jobbat med tidigare.

CV, som beskriver utbildning och relevant praktik i förhållande till det yrke du söker att utföra i Norge.

Kopia av original examensbevis

Kopia av originalbevis på lärlingstid.

Kopia av originalcertifiering eller yrkesbevis.

Kopia av originalbevis från nuvarande eller tidigare arbetsgivare som dokumentation på minst 2 års relevant praktik.

Kopia av pass.

Annan dokumentation som kan vara relevant för att underlätta behandlingen av ansökan är välkommen.

Läs mer här.

OBS!

Alla kopior skall vara stämplade och signerade av offentlig myndighet. sk. vedimering.

Om dokumenten är på svenska behöver du inte översätta dem.