GetIT Nordic är en IT-leverantör i Sverige & Norge

GetIT Nordic startades under hösten 2012 och har sedan dess fått förtroende att leverera tjänster till många kunder inom ett flertal branscher samt marknader. Genom vårt engagemang har vi gång på gång visat att rätt person på rätt plats är minst lika viktigt som rätt kompetens och tillsammans med våra konsulter vinner vi större marknadsandelar för var dag som går. Verksamheten finns idag i Sverige med kontor i Göteborg samt i Norge med kontor i Oslo.


Andreas Evander

”I området som har byggts för att skapa förutsättningar för ett Norskt ‘Silicon Valley’ ligger företag som t.ex. Telenor, Statoil och Aker”

– Andreas Evander


Andreas berättar hur det är i Oslo

Kortet ovan är taget strax utanför min arbetsplats

Kortet ovan är taget strax utanför min arbetsplats, Aker Solutions i Fornebu som ligger utanför Oslo Centrum, eller Sentrum som Norrmännen skriver. I området som har byggts för att skapa förutsättningar för ett Norskt ”Silicon Valley” ligger företag som t.ex. Telenor, Statoil och Aker. Totalt arbetar det c:a 10 000 tjänstemän inom en 2 km stor radie och företagen omsätter tillsammans nära 1000 miljarder SEK/år.

Åter till Aker Solutions där jag arbetar som projektledare inom IT. Aker Solutions är ett teknikdrivet företag som säljer i princip alla tjänster kring Olja & Gas exploatering. Företaget är över 150 år gammalt och har en historia bakom sig både som båtvarv, fiskeriverksamet och rederi. Man är idag i en ledande position globalt på sitt område och planerar en enorm tillväxt kommande 5 år.

Min bakgrund

Min bakgrund är att jag liksom många andra har vandrat vägen ifrån fjunig, junior, it-tekniker för nästan 15 år sedan till att idag arbeta som senior projektledare på ett teknikdrivet företag, där bleeding edge är vardag. Jag är i mitt dagliga arbete med och påverkar möjligheterna till företagets framgång. Antalet projektledare på Aker Solutions kan jämföras med ett mellanstort It bolag i min hemstad Göteborg. Vi genomför varje år 100 tals IT-projekt för så väl interna organisationen som Aker Solutions kunder.

Hur kom det sig att jag valde att åka till Norge?

Tanken att åka till Norge för att arbeta väcktes när en god vän till mig valde att sluta på sin Svenska arbetsgivare, lämna allt bakom sig och flytta till Oslo. Detta var 18 månader innan jag själv i februari stod utanför Aker Solutions huvudkontor och skulle knata in för en intervju. Egentligen hamnade jag nog här för att jag varken blev NHL proffs eller rockstjärna. Detta faktum gjorde att jag tidigt i livet bestämde mig för att jag under mitt yrkesliv inte bara skulle tänka och prata om att testa nya saker, utan faktiskt även GÖRA det.

Jag är anställd hos ett Svenskt företag, GetIT Nordic AB och som i så många andra fall i livet var det tillfälligheter och tidigare kontakter som gjorde att jag började här. Grundaren och ägaren till GetIT kände jag väl sedan tidigare och produkten med att sända skickliga svenska IT-konsulter till en glödhet Norsk arbetsmarknad kändes grymt. Upplägget som vi på GetIT har skapat anser jag är det mest optimala för pendling till Norge, då jag i grunden är anställd i vårt Svenska Bolag. Det gör att när jag en dag väljer att flytta hem till Göteborg igen, har jag kvar min anställning och kan då arbeta i vår Svenska verksamhet. Under min tid i Norge är jag utlånad till vårt Norska syster bolag och kan därför utnyttja de ekonomiska fördelar som finns i Norge.

”Den bästa arbetsplatsen jag har haft i mitt liv…”

Åter till min intervju. Vi hade via kontakter, lite tur och noggrant arbete fått möjlighet till en intervju för ett projektledaruppdrag och efter intervjun hade jag en känsla av att: ”här ska jag fanimej in”. Väl tillbaka till bilen hann vi nästan hem till Gbg innan samtalet kom och kunden bekräftade att jag kunde börja veckan efter.  Jag har nu arbetat i Oslo sedan Mars 2013 och det är absolut den bästa arbetsplats jag haft i hela mitt liv. Planen när jag först åkte upp var att stanna till årsskiftet och därefter ta nytt beslut, baserat på att jag veckopendlar och har familjen kvar i Göteborg. Nu 8 månader senare, efter att ha klarat av den där första omställningen från att vara borta mer från min familj samt att ställa om sitt språköra etc. är känslan att jag kommer arbeta här länge. Något som även förenklar pendlingen är att jag genom upparbetat förtroende kan arbeta hemifrån vid tillfällen som passar in i projektens olika faser.

Vill ni ha hjälp/tips, så kan ni nå mig!

Det är många Svenskar som arbetar och pendlar till Norge, det har gjort pendlingen mer intressant med bussar som går i princip varje timma mellan Göteborg och Oslo. Det finns en hel ”boende industri” i Oslo med rum och lägenheter för pendlare. Dock finns det en del fällor att ramla i, men dessa kan man undvika genom att välja arbetsgivare med kunskap om pendling, samt kontakta andra Svenskar som arbetar i Norge. Om du behöver tips/hjälp så varför inte slå en signal +46 761 750 350 eller maila på andreas.evander@getitnordic.se

Med vänlig Hälsning
Andreas Evander
Oslo


Lediga tjänster

  • Lösningsarkitekter inom kliniska system
  • Systemkonsulter inom datacenter & molntjänster
  • Seniora tekniska projektledare för uppdrag i Oslo

Se mer från GetIT Nordic


Kontaktuppgifter

Sverige:
Alfred Ström
Cell: +46 760-48 40 05
Email: alfred.strom@getitnordic.se